За групата Gorenje

 • Основна дейност:  Производство и продажба на домакински електроуреди
 • Организация: Компания майка Gorenje, d.d. и 82 дъщерни компании (57 международни) – по данни от 30 Септември 2008
 • Износ:  90% от продажбите
 • Дял в Европейски пазар:  4%
 • Представителства:  в 70 страни, предимно в Европа
 • Продажби под собствена марка:  80%
 • Среден брой на заети:  11 600 служителя (през 2007 г.) Æс персонала на ATAG 12 200 (през 2008 г.)
 • Приходи на групата: 1.29 милиарда EUR ( за 2007 г.)
 • Брой на големи домакински електроуреди: 3.8 милиона (собствено производство)
 • Структура на продажбите по групи уреди към Септември 2008 г.:
  • Домакински електроуреди: 77 %
  • Обзавеждане за дома: 4 %
  • Търговия и услуги: 19 %
 • Географска структура на продажбите на големи домакински електроуреди към Септември 2008 г.:
  • ЕС: 56 %
  • Източна Европа: 39 %
  • Други страни: 5 %

В съответствие с организационната структура на Групата Gorenje, различните представителства са разделени в три направления:

 • Направление „Домакински електроуреди”: Производство и продажби на домакински електроуреди собствено производство; продажби на домакински малки и големи уреди под собствена марка, производство на други компании; производство и проажби на нагревателно-отоплителни уреди; производство и продажба на резервни части.
 • Направление „Обзавеждане за дома”: Производство и продажби на кухненско обзавеждане и санитарна керамика.
 • Направление „Търговия и услуги”: разработване на програми за защита на околната среда и енергийна ефективност, разработване на нови технологии, ресторантьорство и кетъринг, туризъм.
Добре познати търговски марки!