Визия, мисия, стратегия

ВИЗИЯ

Да се превърнем в най-оригиналният, с поглед към дизайна създател на домакински електроуреди, посветен на устойчивото развитие и в състояние да се адаптира към нуждите на  клиентите.

МИСИЯ

Ние създаваме оригинални, технологично съвършени, с изключителен дизайн, лесни за управление и опазващи околната среда уреди за комфортен дом. Ние сме фокусирани върху повишаване удовлетвореността на клиентите и отдаваме значение на всеки един по социално отговорен начин. Наясно сме с основните глобални тенденции и предизвикателства и се развиваме изключително бързо във всички области.

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМЯНА НА СРЕДАТА

Под влияние на непрекъснатите промени, въведени в бизнеса, социалните и политическите среди от процесите на глобализация, консолидация в бранша, тенденциите и начина на живот и по-специално на световната икономическа криза, Gorenje трябва непрекъснато да подобрява резултатите си. Поради тази причина, ние винаги реагираме на възникващите предизвикателства бързо, гъвкаво и ефективно. Въз основа на анализа на настоящата ситуация, обстоятелствата, тенденциите и потенциалните направления за развитие на бранша, компанията представи в края на 2009 г. амбициозен стратегически план на групата Gorenje за периода 2010-2013 г. Като се основава на ефективното управление на бизнес процесите, планът определя здрави основи, върху които да изградим бъдещето си.

Следвай ни
Facebook
YouTube
Flickr
Сподели
Facebook
Twitter
Бъди информиран
RSS