Условия на гаранцията

Общи условия на гаранцията на Gorenje

 • Гаранционната подръжка на уредите с марка „Gorenje” се извършва съобразно Закона за защита на потребителите, действащ на територията на Република България. Съгласно този закон, гаранционният срок на изделието започва да тече от датата на закупуване, която се удостоверява с касов бон, фактура или друг разплащателен документ. Пазете този документ, заедно с гаранционната карта.
 • Гаранцията е валидна само на територията на Република България.
 • С цел повишаване на комфорта и безопасността на нашите клиенти, на територията на република България е задължително монтажа на уредите на газ да се извършва само от техници на Оторизираният сервиз. За повече информация, моля свържете се със сервиза.
 • Уредите на „Gorenje” са за домашна употреба. Гаранцията на уредът се намалява на 3 месеца при използване на уреда с комерсиална цел (като хотел, офис, обществено заведение и др. такива, различни от домакинство).
 • На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основният корпус на уреда части, напр. вентил, вани, гъвкави връзки и др.) и всички стъклени, гумени и други бързоизносващи се възли. Гаранцията не покрива счупени части по вина на ползвателя или поради неправилна експлоатация.
 • През гаранционният срок уреда Ви ще бъде ремонтиран безплатно, освен в следните случаи:
          - Ремонт от неоторизирани технически лица;
          - При дефекти възникнали по застрахователни събития;
          - Повреди от замърсяване с мазнини и други външни замърсители;
          - При ползване на уредите с комерсиална цел извън нуждите на домакинството Ви;
          - Липси неустановени при закупуването.
Ако имате въпроси относно условията на гаранцията или нужда от информация за поддръжка, ремонт и резервни части за уредите с марка Gorenje, не се колебайте да се свържете с нашия сервиз.
Запиши се за нашия бюлетин