Филтри

Специален филтър

Този специален филтър се състои от няколко различни филтри, които са изброени по-долу, и по този начин комбинира различни функции.

Сребърен йонен филтър

Сребърните йони в изключително малки количества унищожават бактериите и микроорганизмите, тъй като тяхното проникване в клетките разрушава клетъчната структура и намалява абсорбирането на веществата, небходими за тяхното съществуване. Всъщност, възпрепятства по-нататъшното им клетъчно делене и бактериите умират. Сребърните йони въздействат на различни бактерии и микроорганизми, не излъчват никаква миризма, стерилни са и безопасни за здравето. Сребърните йони се използват за дезинфекция срещу бактерията легионела, в рехабилитационни и плувни басейни, в охладителни кули, за лечение на изгаряния и кожни заболявания и в много други случаи, когато стерилността е от съществено значение.

Студен каталитичен филтър

Този филтър инактивира вредните химични газове като формалдехид (HCHO), амоняк (NH3) и други, и остранява от въздуха всички аерозоли (прах, дим или изпарения).

Нано филтър

Нано филтърът премахва неприятните миризми, освежава въздуха и убива бактериите и вирусите.

Филтър с витамин С

Този филтър изпълва въздуха в помещението с витамин C, който омекотява кожата и намалява стреса. Експлоатационният срок на този филтър е 2 години.

Йонизатор

Йонизаторът е устройство, което генерира отрицателни йони и ги излъчва в помещението. Отрицателните йони са необходими за нашия организъм, защото са от съществено значение за клетъчния метаболизъм и всички важни жизнени функции. Липсата на йони води до слабо кръвооросяване на мозъка и другите органи и забавя излъчването на вредните вещества от организма. Последиците от това са неразположение, умора, забавено мислене и реакции, чувство на напрежение и раздразнителност. Физическите симптоми включват пресъхване на гърлото, парене в очите, дрезгав глас, запушен нос, кашлица и световъртеж. Отрицателните йони са също толкова важни, колкото витамините и минералите. Отсъствието на отрицателни йони в помещенията се дължи на това, че синтетичните материи, телевизионните и компютърните екрани, както и другите уреди, генерират статично електричество, което привлича отрицателните йони. Количеството отрицателни йони намалява и заради централното отопление, високоволтовите електрически мрежи, домашния прах, полените, бактериите и различните частици, които се носят във въздуха. В горите, край морето, езерата и водопадите има до 50 000 йони/куб. см, а на закрито тяхното количество намалява до 50 йони/куб. см. За да се чувстваме добре, тяхното количество не трябва да бъде по-малко от 1000 йони/куб. см.