Функциониране и предимства на инверторния климатик

Функциониране и предимства на инверторния климатик

Значително енергоспестяване: до 40% в сравнение с класическите климатици, благодарение на постоянното адаптиране на мощността спрямо реалните нужди. Това означава премахване на загубите поради прекомерно затопляне или охлаждане на помещението в зависимост от зададената температура, какъвто е случаят с класическите климатици, при които устройството често се включва и изключва, за да поддържа зададената температура.

Оптимален контрол на температурата

Климатикът много бързо достига зададената температура, а след това я поддържа с малки амплитуди от +/- 0,5°C (схемата вляво).

Повишаване на отоплителната ефективност

Благодарение на възможността да се увеличават оборотите на компресора, а оттам и мощността на климатика, отоплителната ефективност се повишава с 30%. По този начин, и при ниски външни температури все още разполагаме с известна част от отоплителната мощност в съответствие с характеристиката на мощността и в зависимост от температурата. Уредът може да работи при външни температури до -15°C.

Намаляване на звуковата мощност

Климатикът работи на пълна мощност само в началото (докато не достигне зададената температура). По-късно, когато единствено поддържа температурата и необходимата за това мощност значително се понижава, се намалява и звуковата мощност.

Всички климатици Gorenje съдържат щадящия околната среда хладилен агент R410A.

С цел намаляване на вредното въздействие върху изтъняването на дебелината на озоновия слой, за климатиците бяха създадени хладилните агенти R407C и R410A. Хладилният агент R407C се състои от три компонента, чиито фазови преходи се извършват в диапазона от 7°. Хладилният агент R410A съдържа два компонента с фазов преход от 0,2°. Почти минималният фазов преход на хладилния агент R410A улеснява обслужването на охладителната система, а също така е допустимо допълването на охладителната система с необходимото количество хладилен агент. При хладилния агент R407C охладителната система може да бъде заредена с ново количество хладилен агент едва след изчерпване на цялото налично количество. Налягането в охладителната система, съдържаща хладилния агент R410A, е значително по-голямо, отколкото в системите, пълни с хладилния агент R407C. Системите с хладилния агент R410A изискват инсталиране както на по-мощни компоненти, така и по-прецизна изработка на самите климатици.