Монтаж на климатиците

Как и къде да монтираме климатика?

Препоръчваме климатичните системи да се инсталират от оторизирани за това технически специалисти. Горене не носи отговорност при настъпване на увреждания на трети лица при монтажа на климатичните системи. Първо и най-важно условие е да се спазват всички предписания на производителя. Знаете ли, че климатикът не е уред, който можем да поставим сами! Климатикът не е техника, която да включим в контакта и тя да заработи.Най-важното условие за работа на климатика е професионалният монтаж, правилният му подбор и своевременното техническо обслужване.

При монтажа на стенен климатик трябва да спазвате следното:
•    вътрешното тяло трябва да бъде монтирано така, че въздушната струя да не духа директно към хората в помещението
•    помислете как ще монтирате външното тяло; ако живеете в блок, най-лесно е да го монтирате на балкона, но може и под прозореца, на покрива или в таванското помещение (ако има достатъчно въздух). При всякакво положение трябва да се има предвид, че по-голямата дължина на свързващата система оскъпява инсталацията, както и намалява ефективността на климатичната система. Климатика е зареден с хладилен агент за свързваща система до 3,5 м. При по дълга свързваща система , климатичната система трябва да се до зареди от специализирана фирма.
•    ако живеете в жилищна сграда, възможните начини за монтаж на външното тяло са на следните места: на земята, на балкона, под покрива, на покрива, в таванското помещение (ако има достатъчно въздух) или на друго място на стената
•    ако живеете в къща, която е паметник на културата, за монтажа трябва да се посъветват с компетентния орган. Във всеки случай, монтирайте външното тяло така, че да се сведе до минимум възможността за повреждане на външния вид на сградата (на задната страна на сградата, на земята, в таванското помещение,...)
•    относно детайлите на монтажа можете да попитате в нашите търговски центрове или да разговаряте с упълномощените монтажисти

 

 При всякакво положение трябва да се има предвид, че по-голямата дължина на свързващата система оскъпява инсталацията, както и намалява ефективността на климатичната система. Климатика е зареден с хладилен агент за свързваща система до 3,5 м. При по дълга свързваща система , климатичната система трябва да се до зареди от специализирана фирма.

 

Какво е необходимо, за да се гарантира правилният монтаж на климатична сплит ситема?

•    външното и вътрешното тяло са свързани единствено и само с две изолирани медни тръби (медните тръби са по-качествени, например за централно отопление, дебелината на изолацията е 8-10 мм, диаметърът на тръбата е даден в техническите данни)
•    тръбата за отвеждане на конденза от вътрешното и външното тяло е с диаметър най-малко 16 мм. Тръбата трябва да има минимален наклон най-малко 1 см/м. Захранването с ел. енергия трябва да е на самостоятелен токов кръг (с отделен предпазител) със сечение на кабела 3 x 2,5 mm2 за уреди с мощност до 7kW на вътрешното тяло при единичен климатик. При инсталация на климатични системи от типа мулти сплит (двойни, тройни, четворни) извода е на външното тяло, с кабел съобразен с потреблението на климатичната система
•    Свързването между външно и вътрешно тяло при моно сплит е посредством кабел (5 x 1,5 mm2 + 2 x 0,5 mm2)
•     Свързването между външно и вътрешни тела при мулти сплит (двойни, тройни, четворни) е посредством  електрически кабел 6 x 1,5 mm2 с главно захранване на външното тяло
•    доколкото е възможно, първичните монтажни детайли трябва да бъдат скрити в стената - необходимо е да помислите за местата, където ще бъдат монтирани климатиците, още по време на строежа или ремонта на помещенията, в случай на монтирани конструкции е необходимо инсталациите да бъдат скрити в пластмасови канали, които могат да бъдат класически - квадратни или приятно заоблени с красиви преходни и ъглови елементи (малко по-висока цена)
•    отвеждането на конденза никога не трябва да става в контейнер (не е естетично и ако забравите за него, контейнерът може да прелее и да наводни стаята или балкона). Конденза се изтича на гравитационен принцип на естествен наклон. отвеждането на кондензата винаги трябва да бъде насочвано към отделен канал, от който няма възможност да се разпространяват всякакви неприятни миризми през климатика обратно в помещението.
•   Монтажните конзоли (не са включени в окомплектацията  на климатичната система)  на външното тяло трябва да имат достатъчен капацитет на товароспособност, по-специално трябва да имат достатъчно добра защита против ръжда (без остри ръбове), уредът трябва да бъде прикрепен към тях с помощта на антивибрационни гумени подложки
•    ако външното тяло е поставено някъде на земята, то задължително трябва да бъде закрепено върху пластмасова поставка на височина най-малко 10 см

 

Поддръжка на климатиците

Така както всеки автомобил се нуждае от поддръжка, така и климатикът трябва да бъде поддържан, за да се гарантира по-дълъг експлоатационен срок на уреда и ако искаме да дишаме чист въздух.
Освен да охлажда и топли, климатикът винаги изпълнява и функцията да филтрира въздуха. Въздухът, който от една страна климатикът засмуква, преминава през филтрите и топлообменника  и отново се връща в помещението. Прахът и другите вредни за здравето частици остават по филтъра, ламелите на топлообменника, вентилатора и ваната за кондензата. Съществуващите филтри, които благодарение на своята пропускливост чистят въздуха от намиращите се в него различни по големина частици. Противопраховите филтри се почистват през две седмици и това може да прави всеки сам. Те се свалят и се измиват, като това осигурява по-свеж въздух в помещението и по-дълъг живот на климатика. Почистването на филтрите трябва да се извършва минимум един път месечно. Нередовното почистване води до повишаване на консумацията на климатичната система, увреждане на съоръжението, както и води до поява на неприятни миризми.

Почистване на топлообменника

Една част от вредните за здравето прашинки и други частици остават по ламелите на топлообменника и вентилатора, а кондензираната вода, която се отделя от въздуха, отмива част от нечистотиите по тези елементи и ги отнася в контейнера за кондензата. Сервизният техник или специалистът по поддръжката трябва най-малко веднъж годишно да почиства основно тези елементи със специален почистващ препарат, ако искате да гарантирате дълъг експлоатационен срок на уреда и да дишате чист въздух.
Веднъж годишно сервизният техник трябва да проверява налягането в системата и да почиства топлообменника на външното тяло, по който също се натрупва мръсотия. Това възпрепятства въздушния поток, което от своя страна намалява експлоатационния срок на уреда и неговата ефективна работа, като същевременно увеличава потреблението на електроенергия.