Визия, мисия, стратегия

ВИЗИЯ

Да се превърнем в най-оригиналният, с поглед към дизайна създател на домакински електроуреди, посветен на устойчивото развитие и в състояние да се адаптира към нуждите на  клиентите.

МИСИЯ

Ние създаваме оригинални, технологично съвършени, с изключителен дизайн, лесни за управление и опазващи околната среда уреди за комфортен дом. Ние сме фокусирани върху повишаване удовлетвореността на клиентите и отдаваме значение на всеки един по социално отговорен начин. Наясно сме с основните глобални тенденции и предизвикателства и се развиваме изключително бързо във всички области.

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМЯНА НА СРЕДАТА

Под влияние на непрекъснатите промени, въведени в бизнеса, социалните и политическите среди от процесите на глобализация, консолидация в бранша, тенденциите и начина на живот и по-специално на световната икономическа криза, Gorenje трябва непрекъснато да подобрява резултатите си. Поради тази причина, ние винаги реагираме на възникващите предизвикателства бързо, гъвкаво и ефективно. Въз основа на анализа на настоящата ситуация, обстоятелствата, тенденциите и потенциалните направления за развитие на бранша, компанията представи в края на 2009 г. амбициозен стратегически план на групата Gorenje за периода 2010-2013 г. Като се основава на ефективното управление на бизнес процесите, планът определя здрави основи, върху които да изградим бъдещето си.

Запиши се за нашия бюлетин