Контакт

"Горене България" ЕООД

София 1346
ул. Бел камък №6
Дистрибуторски център Gorenje


тел02/892 41 55 
E-mail: info.bulgaria@gorenje.com


Работно време: 
понеделник – петък; 8:30 – 17:00 ч
8:30 – 16:30 ч (склад)