Контакт

"Горене България" ЕООД

София 1346
ул. Бел камък №6
Дистрибуторски център Gorenje


M: 0888 306 244


Работно време: 
понеделник – петък
8:30 – 17:00 ч
8:30 – 16:30 ч (склад)

Запиши се за нашия бюлетин